Cradle to Cradle™

Verduurzaming is dé grootste maatschappelijke uitdaging. Bij overheden en het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal, staat het onderwerp hoog op de agenda. Men streeft naar een ‘circulaire economie’ of een ‘kringloopeconomie’ waarin diensten en producten duurzaam zijn. Dit betekent dat op economisch en industrieel gebied, systemen worden gebruikt waarin geen eindige grondstof voorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet.

 

“Aangezien een ideale kringloopeconomie niet zonder meer te verwezenlijken is, wordt het ook wel gedefinieerd als een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft.” (bron: Wikipedia)

 

Binnen een circulaire economie komt de term Cradle to Cradle™ veelvuldig voor. Dit betekent het ongelimiteerd hergebruiken van producten zonder kwaliteitsverlies. PlayBase™ producten van Prokuru zijn allen C2C™ gecertificeerd, oftewel: het materiaal kan volledig worden hergebruikt zonder verlies van waarde, ook wel “up-cycling” genoemd. Het interlocking paneelsysteem gemaakt van 100% geëxpandeerd polypropyleen staat bekend om zijn levensduur en milieuvriendelijkheid. Na jaren van gebruik, kunnen de panelen eenvoudig worden verwijderd, gereinigd en klaargemaakt worden voor dezelfde toepassing of een ander duurzaam kwaliteitsproduct met minimaal gebruik van extra energie of afval. De vraag naar nieuwe fossiele brandstoffen wordt hiermee verminderd en komt er geen (onbruikbaar) afval in ons milieu terecht. Dit allen is ten gunste van onze leefomgeving.

Comments are closed.